Tallinn’s kindergarten “NR 3”

Tallinn's kindergarten "NR 3"

2019 / concept / 3000 m2

Category: Education, Public

Team: Gert Guriev, Kerstin Kivila, Markus Kaasik

Tallinna tüüplasteaiad on pärit nõukogude ajast. Enamik neist hoonetest on praeguseks hetkeks amortiseerunud, ei vasta tervisekaitsenõuetele ega kaasaegsele õppekeskkonnale. Kõik lasteaiad Tüüp nr 3 on planeeritud lammutada ning selle asemele on kavas rajada uued moodsad lasteaiahooned. 

Planeeritavad hooned on avarate lõunapoolsete terrassidega, kuhu avanevad kõik rühmaruumid. Kahekordse hoone kõikidesse rühmaruumidesse on eraldi sissepääsud. Sissepääsud paiknevad päikesepoolse mänguala servas. Ühekordses põhjapoolses mahus asuvad saalid ja administratsiooniruumid.

Uus tüüplasteaed on paindliku ülesehitusega. Rühmaruumide arvu ja plaanilahendust on võimalik vastavalt lasteaia soovile komplekteerida. Hoone rahulik ja avatust edasi kandev vormikeel sulandub erinevatesse linnaruumi situatsioonidesse.