Kalaranna quarter

Kalaranna quarter

2007 / II-III prize / 30 000 m2

Category:

Team: Gert Guriev, Markus Kaasik, Kerstin Kivila, Mihkel Meriste, Siim Tiisvelt, Ilmar Valdur

Kalaranna äärne hoonestus moodustub neljateistkümnest ühtse linnakvartali moodustavast majast. Majade kompaktne vorm ning nende omavaheline paiknemine loovad nii füüsiliselt läbikäidava kui ka visuaalselt läbinähtava linnakeskkonna, kuhu on disainitud elanikele vajalik privaatne ruum. Majadest moodustub terviklik üheselt loetav keskkond, mille eri küljed on omanäolised. Hoonestus ja sisetänavad loovad tiheda urbanistliku keskkonna, mis on osa Tallinna mereäärsest promenaadist ja avalikust ruumist. 

Kõik kortermajad on ruudukujulise põhiplaaniga - nende võimalikult ökonoomne, kompaktne vorm tagab energiatõhususe ja säästliku ehitusmaterjalide kulu. Lisaks võimaldab ruudukujuline plaan palju väärtuslike vaadetega nurgakortereid. Hooneid on nelja eri suurusega. Need kõik on lahendatud loomuliku ülavalgusega aatriumiga, milles on trepp ja lft. Aatriumtrepikodade iseloom ja avarus varieeruvad vastavalt maja suurusele.