Ülemiste concept

Ülemiste concept

2020 / concept / 700 000 m2

Category: Concept, Planning, Public

Team: Gert Guriev, Karin Harkmaa, Markus Kaasik, Kerstin Kivila, Hanna-Liisa Mõtus, Siim Tiisvelt, Ilmar Valdur

Käesolev töö on visioon Ülemiste ja Tallinna Lennujaama ala ruumilisele arengule aastaks 2045. Antud töö peamine ülesanne on mõtestada Ülemiste ala planeeringulised ja arhitektuursed põhimõtted võttes aluseks Lennujaama laienemise, Rail Baltica Ülemiste terminali ja perspektiivse Helsinki-Tallinn tunneli rajamise.

Oma visioonis oleme ette näinud Ülemiste alale tiheda linnalise hoonestuse. Kogu hoonestus pöörab vaate järve suunas ja moodustab uued kvartalid kogu alal.